Downloads

Kindercentrum De Kruimelkring

Op deze pagina vind je enkele documenten die belangrijk of nuttig voor je kunnen zijn of vanwege de regelgeving verplicht zijn om te tonen. Deze worden in een nieuw venster geopend als pdf. Hiervoor heeft u een pdf-reader nodig zoals bijvoorbeeld Acrobat Reader.

Algemeen

Privacyreglement

Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling

Klachtenverslag

Klachtenformulier


LRK nummer PSZ/KDV: 606037366

Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal

Certificaat Geschillencommissie

Inspectierapport GGD

LRK nummer BSO: 211778242

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang

Certificaat Geschillencommissie

Inspectierapport GGD