Downloads

Kindercentrum De Kruimelkring

Op deze pagina vind je enkele documenten die belangrijk of nuttig voor je kunnen zijn of vanwege de regelgeving verplicht zijn om te tonen. Deze worden in een nieuw venster geopend als pdf. Hiervoor heeft u een pdf-reader nodig zoals bijvoorbeeld Acrobat Reader.

Algemeen

Privacyreglement 2020 

Algemene Voorwaarden 2019

Klachtenregeling 2022

Klachtenverslag 2020

Klachtenformulier 2020


LRK nummer PSZ/KDV: 606037366

Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf 2022

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal 2020 

Certificaat Geschillencommissie 2021

Inspectierapport GGD 2022

LRK nummer BSO: 211778242

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang 2021

Certificaat Geschillencommissie 2021

Inspectierapport GGD 2021