Peuterspeelzaal

Kindercentrum De Kruimelkring

Op de peuterspeelzaal van De Kruimelkring worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De groepsruimtes hebben onder andere een huishoek en een bouwhoek en er zijn veel materialen waarmee de peuters samen of alleen kunnen spelen en experimenteren.

De kinderen werken met thema’s en hebben een vast dagritme. Peuters komen 2 of 4 keer per week 4 uur van 8.15 -12.15 uur op een ochtend spelen op de peuterspeelzaal. Daarnaast is het mogelijk om deze ochtend te verlengen met extra opvang van 7.00- 8.15 uur (inclusief ontbijt) en van 12.15 - 13.00 uur (inclusief lunch) zodat u als ouder een volledige ochtend beschikbaar bent voor andere dingen. Daarnaast is het mogelijk om deze speelochtenden te combineren met middagopvang op de kinderopvang. 

Spelochtenden

De peuterspeelzaal van De Kruimelkring biedt spelochtenden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met 5 vaste groepen. Elke groep komt twee ochtenden per week spelen. Kinderen met een VE-indicatie vanuit het consultatiebureau komen 4 ochtenden spelen. Zij worden in dat geval in 2 stamgroepen geplaatst.

Vaste leidsters

Op elke groep van maximaal 16 peuters staan twee ervaren en deskundige leidsters die de ontwikkeling van de peuters goed in de gaten houden en met u als ouder bespreken. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en vertrouwdheid bij de peuters. Voor de leidsters is het prettig omdat ze op deze manier de peuters snel leren kennen en hen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Vaste groepssamenstelling

Tijdens de ochtenden waarop de peuters komen spelen ontmoeten ze altijd dezelfde kinderen. Ook dit zorgt voor rust en een vertrouwd gevoel.

Dagdelen

De peuters komen in ieder geval twee dagdelen spelen. Uitbereiding naar vier dagdelen is mogelijk. Er zijn 5 verschillende dagdeelcombinaties waarop de peuters op De Kruimelkring kunnen komen:

  • Maandag en donderdag
  • Maandag en woensdag
  • Dinsdag en donderdag
  • Dinsdag en vrijdag
  • Woensdag en vrijdag

Op het inschrijfformulier kun je eventueel jouw voorkeur aangeven. 

De actuele prijzen staan op de tarieven-pagina.

Geinteresseerd? Schrijf je nu in!