Waarom Kindercentrum De Kruimelkring?

Kindercentrum De Kruimelkring

Kindercentrum De Kruimelkring is niet een kinderopvang waar kinderen naar toe móeten, maar naar toe wíllen! De vrolijke gezichtjes die de leidsters elke ochtend weer mogen begroeten en het plezier waarmee de kinderen de dag doorkomen totdat ze opgehaald worden, dát is waar het hele team van De Kruimelkring zich 100% voor inzet. Alleen daarom al kies je voor kindercentrum De Kruimelkring als opvang voor jouw kind. Maar er is meer!

Kleinschalig en gezellig

Kindercentrum De Kruimelkring zit sinds 1 januari 2018 in het gebouw van de voormalige kleuterschool Het Hummelhonk aan de Kortenaerstraat in Twello. Het pand heeft ook dezelfde knusse en gezellige uitstraling als het vorige pand aan de Abraham Kuyperstraat, waar de Kruimelkring bijna 30 jaar heeft gezeten. Juist deze dorpse uitstraling past perfect bij de visie van De Kruimelkring. Het kindercentrum is kleinschalig, eenvoudig te bereiken, er zijn twee prachtige en ruime pleinen en een naastgelegen speelveldje waar de kinderen dagelijks heerlijk buiten kunnen spelen. Peuters, kleuters, kinderen van de BSO én hun ouders ervaren deze kleinschaligheid als veilig, prettig en vertrouwd.

Vaste groepssamenstelling

De Kruimelkring werkt in principe met vaste groepssamenstellingen. Dat betekent dat er altijd dezelfde kinderen met dezelfde leidsters in de groep zitten. Dit is vertrouwd voor de kinderen, schept al snel een veilig klimaat en is positief om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen. 

Deskundige leidsters

De leidsters zijn betrokken, bevlogen en bekwaam in het begeleiden van de kinderen. Door de jaarlijkse bijscholing blijven zij aan hun deskundigheid werken. De leidsters zijn onder andere geschoold op taalniveau 3F, zijn VVE gecertificeerd en hebben een cursus ´Opbrengstgericht werken met jonge kinderen´ gevolgd. Daarnaast zijn ze allemaal in het bezit van een BHV-diploma. De enthousiaste leidsters zijn deskundig in het begeleiden van de kinderen en bieden passende spel-activiteiten.

Erkend VE

Kindercentum De Kruimelkring biedt Voorschoolse Educatie (VE) aan. Op het kindercentrum wordt uitvoering gegeven aan het programma Startblokken voor de voorschoolse educatie. De peuters worden actief in hun ontwikkeling gestimuleerd. Er is regelmatig overleg met de wijkverpleegkundigen van Vérian en in onderling overleg met ouders kan extra hulp worden ingezet door een logopediste, fysiotherapeut of andere zorgaanbieder.