Tegemoetkoming opvangkosten 2024

Kindercentrum De Kruimelkring

Gaat jouw kind naar de kinderopvang? Dan kun je zeer waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan diverse voorwaarden voldoen. Dit hangt af van de hoogte van jullie inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Voor 2024 hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

De eigen bijdrage is afhankelijk van de regeling die voor jouw kind geldt. Er zijn 3 regelingen van tegemoetkoming in de opvangkosten:

  • Kinderopvangtoeslag
  • Regeling Alle peuters naar de Voorschool (één- of geen-verdieners)
  • Regeling VE-indicatie 

Kinderopvangtoeslag

Door de wet Kinderopvang is het voor twee-verdieners mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je zien of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. In de meeste gevallen heb je hier recht op als jij en jouw toeslagpartner werken, een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgen. Lees hier meer over de voorwaarden.

Eén of geen verdieners

Werkt één van jullie of werk je geen van beiden? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wel vergoedt de Gemeente Voorst dan een groot deel van de kosten omdat de Overheid stumuleert om zoveel mogelijk peuters de kans te geven om naar een opvang te kunnen. Deze vergoeding is inkomensafhankelijk. Wil je hier gebruik van maken, dan kan dat via deze link of kijk op de website van de gemeente Voorst voor meer informatie.

VE-indicatie

Sommige kinderen krijgen via het consultatiebureau een VE-indicatie. Omdat het voor deze kinderen i.v.m. hun ontwikkeling extra belangrijk is om vaker naar de peuterspeelzaal te komen, worden de VE-plaatsen via de gemeente Voorst gesubsidieerd. Hiervoor zal eerst Kinderopvangtoeslag aangevraagd moeten worden zoals hierboven genoemd mits je daar recht op hebt. De ouderbijdrage is nooit hoger dan € 25,- per maand.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de aanvraagmogelijkheden, vraag dan naar Aniek of Loudi. Zij kunnen jou verder helpen met de aanvraag.